2019/10/25

Podpisanie umowy dofinansowania zakupu i montażu klimatyzacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.

W piątek 25 października w Starostwie Powiatowym doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Kartuskim a Wojewodą Pomorski.  Umowa dotyczy dofinansowania zakupu i montażu klimatyzacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach przy ul. Klasztornej.

Przewidywany koszt całkowity zadania wynosi 99.015,00 zł brutto, Powiat Kartuski dysponuje wkładem własnym w wysokości 50.000,00 zł natomiast Wojewoda Pomorski dofinansował zadanie w kwocie 49.015,00 zł.

Sala gimnastyczna została oddana do użytkowania w 2006 r., a środki na jej budowę przekazał Powiat Kartuski. W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach utworzonych zostało 13 nowych oddziałów, co oznacza, że 44 grupy wychowania fizycznego realizują po 3 godziny zajęć tygodniowo.

Sala jest wykorzystywana nie tylko na zajęcia sportowe dla obecnie uczących się w Zespole około 830 uczniów, ale także w trakcie przeprowadzania egzaminów maturalnych, apeli szkolnych, masowych uroczystości oświatowych i sportowych.

Sala jest eksploatowana przez 6 dni w tygodniu, niestety dotychczasowe rozwiązania znacznie utrudniają zdrowe i pełne korzystanie z niej. Brak klimatyzacji jest dotkliwie odczuwalny nie tylko podczas masowych spotkań, ale także podczas codziennych zajęć lekcyjnych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się nie tylko do znacznego wzrostu komfortu pracy nauczycieli i uczniów, ale pośrednio będzie miała także znaczenie dla społeczności Kartuz i okolic — uczestników zjazdów szkolnych, zawodników i kibiców sportowych.

Jednocześnie informujemy, że środki pozyskane z budżetu Pana Wojewody zostaną wydatkowane w 2019 roku.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.