2019/06/26

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Przypominamy, że do 5 lipca 2019 r. organizacje pozarzadowe i inne podmioty prowadzące działalnosc pożytku publicznego mogą składać oferty na realizację zadań publicznych w trzech konkursach. W pierwszym konkursie organizacje mogą skorzystać z dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych. Więcej informacji o konkursie na stronie: http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=207279

 

Drugi konkurs ogłoszono na realizację konferencji dla organizacji pozarządowych i zadanie w zakresie rolnictwa ekologicznego. Zasady konkursu zamieszczono na stronie: http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=207286

 

Ostatni konkurs ogłoszono na realizację zadania wieloletniego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polegające na ochronie dzikich zwierząt, działaniach na rzecz ochrony dzikich zwierząt, rehabilitacji i leczeniu zwierząt chorych, porzuconych i osieroconych; propagowanie wiedzy o sposobach pomocy chorym ptakom i zwierzętom oraz miejscach dostarczania takich zwierząt. Z zasadmi konkursu można się zapoznać na stronie: http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=207278

 

Pytania dotyczące konkursów prosmy kierować do pracowników Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod nr tel. 58 694 82 70.

 

 

Oprac. Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.