2019/01/18

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Kartuskiego w 2019 r. przez organizacje pozarządowe

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 roku. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 w Kartuzach lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Wydziału Ochrony i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 58 694 82 70, e-mail:zdrowie@kartuskipowiat.pl. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.