2024/02/28

Nowy pakiet inwestycji metropolitalnych

Ponad 120 inwestycji i projektów zrealizuje Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot w nowej perspektywie unijnej 2021-2027. Będą to m.in. nowe węzły przesiadkowe, nowa linia tramwajowa, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacje szkół i przedszkoli, domy dziennego pobytu dla seniorów oraz wsparcie dla migrantów. OMGGS otrzymał na ten cel ponad 780 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza. Dzisiaj w pomorskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie w tej sprawie.

ZIT-IP - co to oznacza?

Podpisane dzisiaj porozumienie oznacza, że Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot staje się Instytucją Pośredniczącą, czyli taką, która koordynuje realizację części regionalnych projektów unijnych. Będą one realizowane w 46 metropolitalnych gminach i powiatach, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZIT to inwestycje i projekty, które rozwiązują problemy i odpowiadają na wyzwania nie tylko jednego miasta czy gminy, ale całej metropolii. Będą one finansowane z regionalnego programu unijnego, czyli z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP).

Porozumienie zostało podpisane między pomorskim Urząd Marszałkowskim, który zarządza europejskimi funduszami regionalnymi, a Metropolią Gdańsk-Gdynia-Sopot.

- Jako województwo wielokrotnie udowodniliśmy umiejętności w wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej i to, że potrafimy współpracować. Partnerstwo bowiem ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, a ZIT można potraktować jako fundament metropolii - powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

- Środki zapewnione w ZIT gruntownie zmieniły perspektywę naszych miast i gmin. Wszyscy widzimy jak zmienia się nasz krajobraz - powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - To dodatkowa motywacja do tego, aby kontynuować tą formę współdziałania. Jestem przekonany, że OMGGS jako Instytucja Pośrednicząca będzie sprawdzał się tak dobrze, jak dotychczas. Dzięki tym środkom metropolia stała się bardziej przyjazna dla mieszkańców. Ekologia i komunikacja wciąż będą stanowiły dużą część inwestycji, ponieważ to jedne z najważniejszych założeń działania OMGGS.

- Dzięki tej współpracy i środkom z ZIT jesteśmy jeszcze bardziej zintegrowani - mówi Bogdan Łapa, starosta powiatu kartuskiego. - Te inwestycje wpływają także na poprawę atrakcyjności turystycznej regionu. Chociażby dzięki rozwojowi komunikacji.

Ponad 120 metropolitalnych projektów i inwestycji w nowej perspektywie

W nowej perspektywie unijnej na metropolitalne inwestycje zostanie przeznaczonych ponad 780 mln zł. Dzięki tym pieniądzom 46 gmin i powiatów OMGGS zrealizuje ponad 120 projektów.

Będą to:

 • budowa i przebudowa węzłów integracyjnych,
 • wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • termomodernizacje prawie 100 szkół, przedszkoli i budynków komunalnych,
 • powiększenie powierzchni zielonej,
 • domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów,
 • wsparcie dla imigrantów.

Na ten cel metropolia otrzymała pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (708,43 mln zł) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (75,17 mln zł).

- Patrzę z dużą nadzieją na nową perspektywę unijną - powiedział Roman Kużel, burmistrz Władysławowa. - Już teraz widzimy znaczącą poprawę w wielu sferach. Szczególnie zwracam uwagę na inwestycje związane z termomodernizacją i transportem, które znacząco wpłynęły na jakość życia w naszym mieście, ale jednocześnie mają też przełożenie na ekologię.

Dodatkowo w nowej perspektywie unijnej OMGGS zrealizuje pakiet 6 projektów transportowych w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 z dofinansowaniem w wysokości 450 mln zł (m.in. nowa linia tramwajowa, buspasy i ścieżki rowerowe, węzły integracyjne).

Metropolitalne projekty i inwestycje w poprzedniej perspektywie 2014-2021

OMGGS zakończył realizację 179 projektów z perspektywy 2014-2021, których wartość przekroczyła 2 mld zł (dofinansowanie z UE 1,12 mld zł). Z tego aż 50% środków zostało przeznaczonych na klimat i transport.

Z tych pieniędzy:

 • powstały 24 nowe węzły przesiadkowe,
 • finansowana była termomodernizacja ponad 200 budynków publicznych i ponad 700 gospodarstw domowych,
 • zrewitalizowano miasta i gminy,
 • powstały dwa nowe szpitale geriatryczne,
 • powstały przedsiębiorstwa społeczne,
 • prawie 18 tys. osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem dostało pomoc.

Metropolitalne inwestycje i projekty w ramach ZIT 2014-2020 były realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(830 mln zł) i Europejskiego Funduszu Społecznego (285 mln zł). OMGGS pośrednio koordynował także pakiet 23 projektów współfinansowanych w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o wartości 1,27 mld zł w tym 614,34 mln z UE (m.in. zakup autobusów, tramwajów i trolejbusów, nowe linie tramwajowe, budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych).

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.