2023/11/06

Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie kartuskim

W październiku 2023 r. zakończono realizację umów dotyczących zakupu przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz remontu pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chmielnie. Wsparcie w tym zakresie otrzymały:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie – jednostka powiatowa na zakup nowego pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
  • Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Szklanej – prowadząca Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy na zakup dwóch nowych pojazdów 9-osobowych dostosowanych do przewozu niepełnosprawnych wychowanków,
  • Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” w Starkowej Hucie – prowadząca ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze w Sikorzynie oraz w Pierszczewie na zakup nowego pojazdu 9-osobowego dostosowanego do niepełnosprawnych wychowanków,
  • Pomorskie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Nowych Łosienicach – prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowych Łosienicach na zakup nowego pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach realizacji umów dokonano remontu wejścia, pomieszczeń i dachu obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chmielnie, w którym na co dzień z zajęć terapii korzysta 30 uczestników.

To jest pięć kolejnych nowych pojazdów w instytucjach i organizacjach pozarządowych realizujących codzienne wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kartuskiego.

Pomoc ta była dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D i F.

Łączna wartość zrealizowanych projektów to kwota 1.263.781,00 zł.

Wsparcie ze środków PFRON w realizacji zadania to 748.605,40 zł.

 

Info:

PCPR Kartuzy

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.