2024/02/06

Nabór uzupełniający kandydatów na członka Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kartuskiego do dnia 9 lutego 2024r. prowadzony jest nabór uzupełniający kandydatów z gminy Sulęczyno na członka Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego. Ogłoszenie naboru wynika ze złożonej przez przedstawiciela Gminy Sulęczyno rezygnacji z pełnienie funkcji Radnego Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego.

Kandydatem na członka RSPK może być osoba powyżej 60 roku życia, mieszkająca na terenie gm. Sulęczyno, którą wskaże co najmniej 10 osób starszych, zamieszkujących na terenie gminy Sulęczyno. Wskazania dokonać może również przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku działających na terenie gminy Sulęczyno.  Wskazanie dokonane musi być w formie pisemnej przez organ uprawniony do reprezentowania organizacji, przy czym jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja obecnej Rady trwa do grudnia 2026r. 

Zarządzenie Starosty wraz z odpowiednimi formularzami znajduje się pod adresem: https://bip.kartuskipowiat.pl/zarzadzenie/2923/zarzadzenie-nr-647-2024

 Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór uzupełniający do Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego” na adres Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.