2023/09/21

Młodzież twórcza i uczestnicząca w kulturze – czy i jak to możliwe?

20 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy odbyła się konferencja poświęcona możliwościom zaangażowania młodzieży w działalność twórczą i kulturalną na poziomie lokalnym. Jej organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kartuzach, a realizatorem Wydział Edukacji, Kultury i Promocji.

Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji kultury: dyrektorzy gminnych ośrodków kultury oraz muzeów, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządowców, organizacji pozarządowych oraz młodzież. Wsparcie merytoryczne konferencji zapewnili pracownicy naukowi i badacze kultury.

Ze względu na obecność delegacji zainteresowanych podmiotów z zaprzyjaźnionych powiatów: łowickiego, poznańskiego, świdnickiego oraz tatrzańskiego, debata zyskała charakter ogólnopolski.

Spotkanie otworzyła Janina Kwiecień, Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego podkreślając, że: „młodzież jest świadoma znaczenia kultury i sztuki w życiu społecznym, ale deklaracje i chęć korzystania z różnych ofert nie jest jednoznaczna z tym, co naprawdę się dzieje. Dziś chcemy się zastanowić nad tym, co zrobić, by młodzież chciała aktywnie uczestniczyć w działaniach kulturalnych”.

Debatę moderowała dr Karolina Ciechorska-Kulesza, adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik naukowy Zakładu Antropologii Społecznej, która rozprawiała o Młodzieży jako (nie)uczestnikach kultury. O mijaniu się i spotykaniu sektora kultury z młodymi ludźmi na podstawie badań na Pomorzu.

Uczestnicy mogli także wysłuchać prelekcji pt. Młodzież w lokalnym pejzażu instytucji dla młodzieży Piotra Knasia, głównego specjalisty ds. badań i analiz Małopolskiego Instytutu Kultury, jednego z liderów Niekongresu Kultury oraz Forum Kraków. W temacie Przyspieszeń i hamulców rozwoju lokalnych funkcji kultury wypowiedział się dr Wojciech Goszczyński, adiunkt Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik naukowy Katedry Badań Kultury Instytutu Socjologii.

Konferencję zamknęła debata, podczas której poruszono szereg zagadnień związanych z rolą kultury w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Istotną kwestią było przedstawienie, na podstawie badań i doświadczeń, modeli aktywizujących młodzież regionów "Polski powiatowej" do uczestnictwa w kulturze z wykorzystaniem funkcjonujących jednostek kultury (biblioteki, domy kultury, muzea, szkoły, a nawet placówki pomocowe).

Konkluzją wypływającą ze spotkania jest teza, że młodzi ludzie chcą uczestniczyć w działaniach kulturalnych gdy czują, że mają na nie wpływ, a relacja jaka łączy ich z prowadzącymi opiera się na wzajemnym szacunku. Dzisiejsza młodzież chce współtworzyć i wymyślać wydarzenia razem z dorosłymi, przejmując część odpowiedzialności za ich realizację. Bez wątpienia umiejętność stworzenia takiej oferty, która byłaby elastyczna, otwarta i uwzględniała potrzeby młodych ludzi, jest kluczem do włączenia tej grupy społecznej w działalność twórczą i kulturalną.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.