2022/11/07

Konferencja szkoleniowa pt. „Rodzina. Tu powstaje człowiek. Rozważania o więzi.”

W dniu 28 października 2022 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Rodzina. Tu powstaje człowiek. Rozważania o więzi.” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku finansowana ze środków projektu pn. „Zintegrowanego systemu usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.02.02-22-0044/20-00.

W konferencji uczestniczyło 125 osób stacjonarnie oraz 62 osób online. Wystąpiło 5 prelegentek - Ana Petrović-Chojnacka i Marzena Margarethe Salomon, Anna Piaskowska, dr Anita Sumiła i Joanna Chmarzyńska-Golińska. Tematem konferencji były wczesne relacje oraz kształtowanie się więzi dziecka z opiekunami w kontekście konsekwencji dla przyszłego rozwoju.

Tak o konferencji pisze jedna z prelegentek, Joanna Chmarzyńka-Golińska: Wierzę, że rosnąca świadomość znaczenia wczesnych relacji z opiekunami oraz rozpoznawanie czym jest trauma więzi, przyczynia się do zaistnienia lepszej pomocy - zarówno w zakresie prewencji, czyli chronienia wczesnej więzi matka-dziecko, jak też w zakresie rozwoju terapii relacyjnych, opartych o żywy kontakt, które okazują się być lepiej zorientowane na leczenie traumy rozwojowej. Potrzeba nam również przypomnienia teorii więzi i zaburzeń więzi - może wówczas wiele dziecięcych trudności można będzie zobaczyć w kontekście zaburzeń więzi, a nie istnego szwedzkiego stołu diagnoz, o czym odważnie mówiła dr Anita Sumiła.

Konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników, o czym świadczy zarówno frekwencja, jak i żywa dyskusja która toczyła się do ostatnich minut spotkania.

Zapraszamy w roku 2023.

 

Informacja:PCPR Kartuzy

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.