2020/03/13

Komunikat - Zawieszenie udzielania porad prawnych osobiście

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości (zamieszczony na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/), mając na uwadze zdrowie mieszkańców powiatu kartuskiego i osób udzielających porad prawnych zawiesza się - do odwołania - udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, komunikator, wideorozmowa, inne).

 

W takim celu należy przesłać na adres zdrowie@kartuskipowiat.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady. Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania tutaj:

 

Wniosek zgłoszenie porady na odległość (format doc)

 

Wniosek o zgłoszenie porady na odległość (format pdf)

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon pod numerem telefonu 536 006 810. Osoba ta będzie zobowiązana do podania imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numeru paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz podania przyczyny uzasadniającej od odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 536 006 810 czynny od 8.00 do 15.00 w dni powszednie.

 

Porady prawne i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście zostaną wznowione po wydaniu takiego zalecenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.