2023/04/17

Kolejne środki na poprawę infrastruktury drogowej dla Powiatu Kartuskiego

Kolejne środki na poprawę infrastruktury drogowej – pozyskano ponad 6,7 mln złotych dofinansowania!

 

17 kwietnia Starosta Kartuski Bogdan Łapa wraz z Wicestarostą Piotrem Fikusem podpisali umowy z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem oraz posłem Marcinem Horałą, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, na dofinansowanie realizacji dwóch istotnych dla mieszkańców powiatu kartuskiego inwestycji drogowych.

 

Rozbudowana zostanie droga nr 1923G Sławki - Goręczyno wraz z budową kładki dla rowerzystów. Na inwestycję o wartości ponad 1,25 mln złotych pozyskano prawie 627 tys. zł.

Kolejną znaczącą inwestycją będzie rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska - Chmielno na ponad 2,3 kilometrowym odcinku Chmielno - Lipowiec. Łączny koszt przedsięwzięcia to ponad 12,2 mln zł, z czego udało się pozyskać ponad 6,1 mln złotych.

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno”

Wartość tego zadania to 1.253.566 zł, z czego dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023) wyniesie 626.783 zł. Inwestycja ma ruszyć w maju i zakończyć się we wrześniu.

Zadanie obejmie roboty na odcinku o długości 91 metrów tj. m.in. wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej i ścieżki na jej zakończeniach, budowę kładki dla rowerzystów o konstrukcji stalowej, jednoprzęsłowej, opartej na podporach żelbetowych, budowę elementów kanału technologicznego, budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej – połączenie istniejącej ścieżki z kładką, budowę odwodnienia drogi, wykonanie zieleni w postaci trawników oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Dzięki realizacji zadania poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, w szczególności pieszych i rowerzystów. Inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój osadnictwa i turystyki w regionie. Zaprojektowane rozwiązania umożliwią w pełni wykorzystanie walorów powstałego w 2018 roku w ramach „Budowy węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi” połączenia rowerowego miejscowości Ostrzyce, Goręczyno i Somonino, co poprawi komunikację i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów nad rzeką Radunią. Trasa ma istotne znaczenie dla ruchu turystycznego oraz codziennych połączeń (do pracy, szkoły) w ramach dojazdu między innymi do stacji kolejowej w Somoninie. Odrębny obiekt, niezależny od istniejącego obiektu drogowego, umożliwi przełożenie ruchu rowerowego i pieszego z istniejącego mostu, który obecnie nie posiada wystarczających parametrów na przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego.

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska - Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec”

Realizacja tego zadania pochłonie 12.207.253,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 6.103.626,00 zł. Inwestycja ma ruszyć w czerwcu bieżącego roku, a zakończyć w sierpniu 2024 roku.

Zadanie obejmie roboty na odcinku o długości 2,33 km  takie, jak: zdjęcie humusu, budowę przepustów, budowę zbiorników retencyjno- infiltracyjnych, budowę rowów drogowych, w tym umocnienie skarp i dna, budowę kanalizacji deszczowej, budowę ścian oporowych z elementów betonowych typu L wraz z odwodnieniem,budowę ogrodzeń na skarpie, ścianki oporowej z siatki na słupkach, wycinkę drzew, przebudowę wodociągu, przebudowę kabla telekomunikacyjnego na całym odcinku,przebudowę zabezpieczenia kabla energetycznego wzdłuż drogi,rozbiórkę istniejącej nawierzchni z bloczków betonowych, budowę kanału technologicznego, budowę konstrukcji nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem podłoża, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Obecna szerokość drogi nie odpowiada rzeczywistym potrzebą ruchu drogowego w tym rejonie biorąc zarówno pod uwagę znaczenie tej drogi jak i warunki miejscowe tym samym zwiększając ryzyko powstania negatywnych zdarzeń drogowych. Realizacja przedmiotowego zadania przede wszystkim w sposób znaczny wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także na płynność ruchu i lepsze skomunikowania w tym także drogi powiatowej z wojewódzką. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do istotnego podniesienia standardu technicznego samej jezdni i wzmocnieniu jej konstrukcji, poprzez wykonanie odwodnienia oraz zjazdów łączących się z istniejącymi drogami, wykonania oznakowania poziomego i pionowego itp. Tym samym realizacja przedmiotowego zadania poprawi także spójność dróg publicznych wpływających kompleksowo na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zachowanie jednorodności dróg publicznych i poprawę skomunikowania.

 

Jak powiedział starosta kartuski Bogdan Łapa: „Należy podkreślić, że Powiat kartuski jest liderem w zakresie rozbudowy dróg. Realizując to zobowiązanie sukcesywnie przebudowujemy coraz więcej odcinków dróg, ze środków budżetowych oraz pozyskując kolejne zewnętrzne źródła finasowania na te zadania.

Doskonale rozumiemy, że infrastruktura transportowa jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy regionu. Zapewniając mieszkańcom komfortowy sposób przemieszczania się dbamy o podstawowy warunek kształtujący wysoką jakość ich życia”.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.