2022/05/31

Kolejne ogromne środki trafią do Powiatu Kartuskiego

31 maja w Szkole Podstawowej w Baninie Starosta Kartuski Bogdan Łapa wraz z Wicestarostą Piotrem Fikusem oraz Członkiem Zarządu Powiatu Kartuskiego Andrzejem Leykiem odebrali promesy na udzielenie dofinansowania Powiatowi Kartuskiemu w łącznej kwocie 14 107 542,90 zł. z II naboru Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesy wręczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Powiat Kartuski uzyskał ogromne wsparcie w wysokości 9 870 994,37 zł na budowę hali widowiskowo-sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie i Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie oraz kwotę 4 236 548,53 zł na budowę łącznika z salą sportową wraz z zapleczem i salami.

Hala sportowa będzie wykorzystywana do prowadzania zajęć wychowania fizycznego w ramach godzin lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych, a dodatkowo będą organizowane z niej imprezy środowiskowe o charakterze rekreacyjnym czy wydarzenia widowiskowo-estradowe. Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z obiektów sportowych, które służą wypoczynkowi, rekreacji oraz stanowią miejsce spędzania wolnego czasu.

Jak powiedział Starosta Kartuski Bogdan Łapa: Realizacja tego jakże potrzebnego projektu niewątpliwie poprawi jakość i dostępność do infrastruktury sportowej naszym mieszkańcom.

Projektowana hala będzie obiektem parterowym o wymiarach 27,84 x 44,94 m, połączonym północną ścianą szczytową z nowym łącznikiem (budowa łącznika – etap I). Trybuna w hali sportowej pomieści 200 osób. Sama hala połączona będzie ze szkołami łącznikiem, który dodatkowo będzie zawierał pomieszczenia o charakterze edukacyjnym na potrzeby szkół. Zakłada się utworzenie komunikacji wraz z klatką schodową, szatnią, pomieszczeniami edukacyjnymi i wielofunkcyjnymi. Łącznik o wymiarach 17,74 x 21,37 m będzie posiadał 4 kondygnacje.

Szacunkowa wartość inwestycji to prawie 16 mln zł.

Łącznie, powiat kartuski i gminy wchodzące w jego skład otrzymali - z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - 98 688 155,23 zł dofinansowania.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.