2023/01/13

Jak wybrać najlepszą drogę kształcenia?

Rok rocznie absolwenci szkół podstawowych i ich rodzice stają przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Mają nadzieję wybrać takie szkoły, które zapewnią im wysoki poziom nauczania oraz zdanie egzaminów maturalnych z jak najlepszym wynikiem. Umożliwia im to dostanie się na wymarzoną uczelnię wyższą oraz odniesienie sukcesów na drodze zawodowej w przyszłości.

 

Analizie wyników egzaminów maturalnych, przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022 oraz omówieniu wyników egzaminów zawodowych z tego samego roku poświęcone było spotkanie, które odbyło się 12 stycznia br. w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach. Zapraszał na nie Starosta Kartuski Bogdan Łapa.

 

Licznie wzięli w nim udział przedstawiciele środowiska oświatowego i pracodawców, otoczenia rynku pracy oraz samorządowcy, a zwłaszcza radni powiatowi, dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kartuski, rady rodziców, kierownicy szkolenia praktycznego, doradcy zawodowi oraz przewodniczący szkolnych zespołów ds. ewaluacji egzaminów zewnętrznych.

 

 

W wyborze dalszego kierunku kształcenia pomocny jest także opublikowany już po raz 25. Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023.

Szkoły przez cały rok pracują na swoją pozycję w rankingu najlepszych placówek. A brane są pod uwagę sukcesy uczniów danej szkoły w olimpiadach przedmiotowych (naukowych), międzyprzedmiotowych (interdyscyplinarnych) i zawodowych oraz ich osiągnięcia w najważniejszych międzynarodowych olimpiadach naukowych, a także średnie wyniki uzyskane przez absolwentów tej szkoły na krajowym egzaminie maturalnym zdawanym w roku jej ukończenia. W przypadku techników dodatkowo brane są pod uwagę średnie wyniki szkoły uzyskane przez jej absolwentów na egzaminach zawodowych (wyniki uzyskane przez absolwenta w roku ukończenia technikum).

Technika z naszego powiatu od lat plasują się w czołówce wojewódzkiej. W tegorocznym zestawieniu technikum przy ZSZiO w Kartuzach znalazło się na 147. miejscu w Polsce i 7 w województwie otrzymując tym samym srebrny znak jakości. Taką samą odznakę otrzymało Technikum w Sierakowicach plasując się na 194. miejscu w kraju i 11. na Pomorzu.

Na 196. pozycji w Polsce znalazło się Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Przodkowie. To bardzo duży awans w stosunku do ubiegłego roku (307. pozycja). W tegorocznym zestawieniu szkoła ta została sklasyfikowana na 12. miejscu na Pomorzu, otrzymując wyróżnienie srebrnym znakiem jakości.

Technikum im. Książąt Pomorskich w Żukowie znalazło się na 22 miejscu na Pomorzu, 343. w Polsce i otrzymało brązową odznakę.

Technikum w Somoninie sklasyfikowano na 34. , a Technikum nr 1 (ZST im. F. Ceynowy) przy ul. Mściwoja II w Kartuzach na 41. pozycji w województwie.

W tegorocznym rankingu I LO. im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach uplasowało się na 693. miejscu w Polsce. To wynik lepszy o 93 oczka w porównaniu z rokiem ubiegłym. Szkoła znalazła się na 50. miejscu w województwie i otrzymała brązowy znak jakości.

Pełne wyniki rankingu (ranking maturalny, ranking olimpijski, rankingi wojewódzkie liceów oraz techników) zostały opublikowane na stronie internetowej http://www.perspektywy.pl/, a także na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy wydanego w tym samym dniu.

 

 

red. Wydział EK

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.