2022/12/19

Inauguracja Centrum Usług Społecznych

W środę 14 grudnia 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń zaadoptowanych na Centrum Usług Społecznych. Centrum to nowa oferta Powiatu Kartuskiego skierowana do osób niepełnosprawnych mieszcząca się w Kartuzach przy ul. Słonecznej 3.

 

Założeniem przyświecającym stworzeniu takiej placówki było zwiększenie dostępu do usług społecznych a udało się to zrealizować w ramach projektu pn. „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego _ POKOLENIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej: 6. Integracja, Działanie: 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

 

Całkowita wartość projektu obejmuje realizację działań na trzech różnych obszarach społecznych i stanowi kwotę 10 170 999,99 zł, w tym dofinansowanie obejmuje wartość 9 662 449,99 zł.

 

Projekt realizowany jest w duchu partnerstwa lokalnego. Partnerami w projekcie są wszystkie gminy powiatu oraz organizacje pozarządowe. Projekt obejmuje działalność stanowiącą propozycję aktywizacji dla seniorów, ofertę dla wychowanków pieczy zastępczej a także zadania skierowane do osób niepełnosprawnych.

 

Otwarcie Centrum Usług Społecznych stanowi esencję zaplanowanych w projekcie działań, które są ofertą wsparcia dla osób niepełnosprawnych. To efekt współpracy Powiatu Kartuskiego i Fundacji „Słoneczne Wzgórze” ze Stężycy.

Podczas uroczystości otwarcia Centrum przybyłych gości powitała Iwona Formela – Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego, która przedstawiła ideę powstania CUS, zasady działania tego podmiotu a także ogólny zarys efektów realizacji projektu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych samorządów: burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, Wójt Gminy Somonino Marian Kowalewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Chmielno Stanisław Klimowicz ponadto w uroczystości uczestniczyli: opiekun projektu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego pani Agata Markuszewska oraz przedstawiciele podmiotów i instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Gospodarz miejsca – Starosta Kartuski Bogdan Łapa podkreślił, iż powstanie CUS to nowy rozdział w historii usług społecznych świadczonych w na terenie powiatu kartuskiego, to wychodzenie naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców. „Jako samorząd chcemy docierać do wszystkich, którzy oczekują naszego wsparcia. Dlatego ogromnie się cieszę, że powstała możliwość utworzenia Centrum Usług Społecznych, które umożliwi skupienie wszelkich usług społecznych w jedynym miejscu i świadczenie ich na najwyższym poziomie”.

W nowo utworzonym Centrum Usług Społecznych, kompleksowym wsparciem objęte zostaną rodziny, dzieci i osoby dorosłe z deficytem rozwoju tj. niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami w rozwoju. Oferta Centrum obejmuje prowadzenie następujących terapii:

  1. terapia metodą Tomatisa

  2. terapia metodą Biofeedback

  3. Integracja Sensoryczna

  4. terapia w Sali Doświadczania Świata

  5. terapia logopedyczna

  6. terapia psychologiczna.

 

Wszystkie pomieszczenia wyposażone zostały w taki sposób, aby skorzystać z nich mogły dzieci od 3 roku życia oraz osoby starsze.

Po części oficjalnej zaproszeni goście zostali oprowadzeni po obiekcie.

 

 

info: I.Formela

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.