2022/12/13

Ewaluacja Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy wśród Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kartuskim

W grudniu tego roku Powiat Kartuski dokonał ewaluacji Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy wśród Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kartuskim na lata 2016-2022. Program ten przez 6 lat wspierał szkoły i placówki w pracy z dzieckiem znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Zachowania przemocowe, korzystanie z używek, przechodzenie przez depresję i liczne inne zjawiska destrukcyjne, dramatycznie wpływają na dobrostan młodego człowieka i bywają nie do przezwyciężenia wtedy, gdy do walki z nimi brakuje sojuszników. 12 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach odbyło się spotkanie zespołu twórców i ewaluatorów tego Programu, którym towarzyszyli przedstawiciele środowiska oświatowego oraz pracownicy służb i instytucji odpowiedzialnych za edukację, opiekę i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. W pierwszej części spotkania dr Maciej Dębski, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego oraz prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg przedstawił wyniki badań przeprowadzonych na próbie tysiąca uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie kartuskim. Badania próbowały odpowiedzieć na pytanie, w jakim stanie psychicznym i emocjonalnym znajduje się młodzież, w jaki sposób środowisko szkoły i rodziny wpływa na jej zdrowie i samopoczucie. Rekomendacje płynące z efektów badawczych oraz wyniki prac zespołu ewaluatorów Programu staną się podstawą do tworzenia kolejnej strategii wychowawczej, wzmacniającej zachowania pożyteczne społecznie a  niwelujące zagrożenia towarzyszące rozwojowi młodego człowieka. Dyskusja ujawniła pilną potrzebę współdziałania wielu środowisk, w tym samorządów, służby zdrowia, zespołów psychologiczno-pedagogicznych, poradni specjalistycznych, nadzoru pedagogicznego, a co najważniejsze - środowiska rodzinnego uczniów, aby planowane działania mogły przynosić dobre owoce. Prezentacja ze spotkania, a także raport kończący działania powiatowego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy wśród Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kartuskim na lata 2016-2022 dostępny będzie na stronie Powiatu Kartuskiego – www.kartuskipowiat.com.pl w zakładce Dla mieszkańców - Edukacja.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.