2021/10/20

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w powiecie

Doradztwo edukacyjno - zawodowe to pomoc w rozwoju jednostek lub grup, w którym doradcy odwołują się przede wszystkim do naszej sfery emocjonalnej i motywacyjnej. Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych jest więc bardzo ważnym zadaniem szkoły – zwłaszcza podstawowej , ponieważ decyzje te mają wpływ nie tylko na późniejsze funkcjonowanie w środowisku pracy, ale na całe życie po prostu… Powinna zatem uczynić wszystko, by planowanie ścieżki kształcenia i kariery zawodowej były dla ucznia optymalne.

 

Jak pomóc we wskazaniu predyspozycji do wykonywania danego zawodu, w dostrzeżeniu posiadanych umiejętności i kompetencji? Jak rozbudzić u dzieci i młodzieży świadomość swoich mocnych i słabych stron?

 

Samorządy będące organem prowadzącym szkoły, niezależnie od ich rodzaju i poziomu kształcenia, czują się odpowiedzialne za rozwój potencjału swojego regionu. Tego rozwoju nie będzie bez dostosowania ofert kształcenia do aspiracji i możliwości młodzieży, ale i do potrzeb rynku pracy. Aby te dwie strony dobrze funkcjonującej edukacji ogólnej i zawodowej wzajemnie się uzupełniały, potrzebne jest wspólne działanie wszystkich instytucji – doradczych, oświatowych, pomocowych i rynku pracy.

 

Służyło temu spotkanie pod hasłem Adekwatność wyboru ścieżki kształcenia absolwentów szkoły podstawowej wobec współczesnych uwarunkowań społecznych i wyzwań gospodarczych zorganizowane przez Powiat Kartuski we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Organizatorzy mają nadzieję, że podnoszone tematy, problemy przeniosą się na dyskusje w konkretnych placówkach i samorządach.

 

 

 

red. Wydział EK

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.