2024/01/18

Debatowali o tym, jak pomóc uczniom w świadomym wyborze kariery zawodowej

W ostatnim czasie obserwujemy spadek zainteresowania młodzieży szkołami branżowymi. Z tego powodu bardzo ubolewają pracodawcy, zwłaszcza właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy szukają pracowników o kwalifikacjach robotniczych.

Odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób odczarować kształcenie zawodowe szukano podczas konferencji edukacyjnej pt. Świadomy wybór kariery zawodowej. Zapraszali na nią Powiat Kartuski oraz Cech Rzemiosł Różnych w Kartuzach.

Konferencję, w imieniu Starosty Kartuskiego, otworzyła Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach Jolanta Tersa.

Wśród prelegentów znaleźli się: Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małgorzata Wokacz-Zaborowska, Koordynatorka zespołu ds. oświaty zawodowej Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Magdalena Naróg, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Joanna Sawczyn oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie Kazimierz Klas. Spotkanie prowadził Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach Marian Wenta.

Konferencja była okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy o możliwościach, jakie oferuje szkolnictwo zawodowe, ale przede wszystkim stworzyła okoliczności do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, dla których popularyzacja i postęp szkolnictwa branżowego jest działaniem priorytetowym.

Przedsięwzięcie skierowane było do dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.