2020/02/25

Debata poświęcona Programowi Operacyjnemu „Gospodarka” oraz „Integracja Społeczna”

21 lutego 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach odbyły się warsztaty poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze „Gospodarka” oraz „Integracja Społeczna”.

Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecni byli członkowie Komitetu Sterującego ds. Wdrażania Strategii: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwona Formela, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Barbara Kapica, Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wojciech Okroj, koordynator Programu Operacyjnego „Gospodarka” Dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych Marcin Lidzbarski oraz koordynator Programu Operacyjnego „Integracja Społeczna” Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grzegorz Mikiciuk, a ponadto Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Aleksandra Kuczkowska.

Jednostki organizacyjne Powiatu Kartuskiego reprezentowali: Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Jan Geras, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Marzena Krefta, a także Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie Andrzej Byczkowski.

W debatach uczestniczyli ponadto Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, Wójt Gminy Chmielno Michał Melibruda, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach Marian Wenta, a także inni przedstawiciele samorządów gminnych, szkół, ośrodków pomocy społecznej oraz reprezentanci przedsiębiorców, na co dzień zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego.

W czasie konferencji w obszarze „Gospodarka” zaproponowano wprowadzenie działań mających na celu stworzenie warunków przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstw odpowiadających zarówno na specyficzne potrzeby rozpoczynających działalność start-upów, jak i dostosowujących ofertę wsparcia do wymagań istniejących już firm, w tym z branż tradycyjnych. Istotnym jest zagadnienie rozwoju kapitału ludzkiego w świetle potrzeb lokalnej gospodarki, w tym aktywizacja zawodowa seniorów.

Uczestnicy debaty „Integracja Społeczna” uznali, że działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego powinne koncentrować się na podniesieniu jakości działań systemu wsparcia rodzin, pieczy zastępczej i wsparcia społecznego. Ważne jest upowszechnienie wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej, zwiększających potencjał rozwojowy społeczności lokalnych. Istotne są działania, mające na celu dalszy rozwój sektora pozarządowego i ekonomii społecznej. Nie należy pominąć kwestii włączania społecznego, w tym integracji imigrantów, a proces ten będzie skuteczny tylko wtedy, jeśli sami włączani będą także ten proces kreować.

Kolejne warsztaty w obszarze „Edukacja” oraz „Kultura i Turystyka” odbędą się 6 marca 2020 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.