2020/03/06

Debata poświęcona aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarach „Edukacja i Uczenie się” oraz „Kultura i Czas wolny”

6 marca w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbyły się warsztaty dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze „Edukacja i Uczenie się” oraz „Kultura i Czas wolny”.

Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecni byli członkowie Komitetu Sterującego ds. Wdrażania Strategii: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwona Formela, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Barbara Kapica, Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wojciech Okroj oraz koordynator Programu Operacyjnego „Edukacja i Uczenie się” Dyrektor Wydziału Edukacji Jolanta Tersa.

W debatach uczestniczyli ponadto dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu, reprezentanci instytucji kultury, a także nauczyciele, pedagodzy szkolni, przedstawiciele rady rodziców oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych na rzecz rozwoju lokalnego.

W czasie konferencji w obszarze „Edukacja i Uczenie się” uznano, że wyzwania stojące przed edukacją w Powiecie Kartuskim na kolejne lata, wynikają z konieczności budowania wysokiej jakości kształcenia i wychowania, w oparciu o środowiskowe, gospodarcze, kulturowe, instytucjonalne i rodzinne zaplecze społeczne. Działania przewidziane w programie powinne prowadzić do podniesienia jakości i dostępności edukacji tak, aby stworzyć każdemu mieszkańcowi, w tym także osobom ze specjalnymi potrzebami, warunki do rozwoju osobistego.

Uczestnicy debaty „Kultura i Czas wolny” doszli do wniosku, że działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego powinny koncentrować się na pakietyzacji usług turystycznych i kulturalnych, co przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności oraz lepszego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturalnego regionu dla rozwoju całorocznej oferty turystycznej.

Przedmiotowe debaty zakończyły cykl ośmiu warsztatów poświęconych aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego, w których brali udział samorządowcy i specjaliści z danych dziedzin. Prace oparto na szerokim dialogu społecznym, angażującym instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców, co dało możliwość pogłębionej, merytorycznej dyskusji na tematy ważne dla przyszłości Powiatu Kartuskiego.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.