2020/02/07

Debata poświęcona aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego

W piątek 7 lutego 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyły się warsztaty poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze „Środowisko” oraz „Przestrzeń”. Spotkanie koordynował zewnętrzny moderator Tomasz Sikora (autor ponad 250 strategii jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, programów naprawczych) przy współudziale Dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wojciecha Okroja.

Powiat Kartuski rozpoczął pracę nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego, która stanowić będzie wizję jego rozwoju w kolejnych latach. Istotne, by był to proces zaplanowany, odpowiednio ukierunkowany, który uwzględniać będzie interesy mieszkańców, instytucji, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. W tym kontekście będzie to dokument tworzony i konsultowany szeroko, z zachowaniem zasad partycypacji społecznej. Dlatego zorganizowano debaty grup roboczych w każdym z ośmiu priorytetów rozwojowych, te z obszaru „Środowiska” i „Przestrzeni” odbyły się jako pierwsze.

W wyniku konferencji wstępnie wypracowano konkretne kierunki działań do każdego z celów głównych, uwzględniające nie tylko potrzeby społeczne, ale także potrzeby podmiotów gospodarczych jako beneficjentów tych działań oraz instytucji odpowiedzialnych za ich koordynację.

Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecni byli członkowie Komitetu Sterującego ds. Wdrażania Strategii: Radny Powiatu Kartuskiego Paweł Kowalewski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Barbara Kapica oraz Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wojciech Okroj.

W debatach uczestniczyli ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach lek. wet. Grzegorz Kleps, Nadleśniczy Michał Majewski, a także przedstawiciele samorządów gminnych, służb, inspekcji i straży oraz reprezentanci różnych grup społecznych, na co dzień zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego.

Kolejne warsztaty dotyczące aktualizacji Strategii Powiatu, tym razem w temacie „Transport” oraz „Zdrowie” odbędą się 14 lutego 2020 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.