2022/03/07

16 maja ruszy elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych powiatu kartuskiego

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2022/2023 prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz niezbędne  informacje o kandydatach.

Korzyścią z wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. Dzięki systemowi uczeń 8 klasy  posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą ponadpodsową.

Każdy absolwent szkoły podstawowej samodzielnie rejestruje się na stronie internetowej https://nabor-pomorze.edu.com.pl. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator, a hasło ustala wg własnego uznania, stosując się do określonych zasad - login i hasło musi zapamiętać do następnych logowań.

Po zalogowaniu dokonuje wyboru szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę w np. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, itp. . W obrębie wybranych szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów, kierując się np. językiem obcym, rozszerzeniami lub profilem itd. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów -  im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty do szkły. Szczegółowe zasady elektronicznego naboru będą umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kartuzach w zakładce Edukacja.

Wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły należy pamiętać, że:

  1. Można kandydować do trzech szkół prowadzonych przez jedną Jednostką Samorządu Terytorialnego (chyba że dany organ ustali większą liczbę szkół do wyboru).
  2. W każdej z wybranych szkół kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów.
  3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
  4. Wniosek wydrukowany z systemu, należy złożyć w szkole, która na liście wyborów (preferencji) znalazła się jako pierwsza. Jest to szkoła zwana szkołą pierwszego wyboru. Dane zostaną wpisane do systemu z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
  5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie indywidualnych wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ten oddział, o którym kandydat najbardziej marzy, na którym najbardziej mu zależy. System, szukając dla niego miejsca w klasie, będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez kandydata kolejności, tak długo, aż znajdzie dla ucznia miejsce.
Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.