2021/01/18

Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2021-2030

Przez cały 2020 rok trwały prace związane z opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2021-2030 wraz z uszczegóławiającymi jej zapisy Programami Operacyjnymi 2021-2026, obejmujące w szczególności przeprowadzenie badań społecznych, analiz statystycznych i strategicznych, a także realizację 9 spotkań warsztatowo-konsultacyjnych w najistotniejszych obszarach życia społeczno-gospodarczego.

 

Powstał projekt dokumentu, stanowiący efekt prac Komitetu Sterującego ds. Strategii, Koordynatorów poszczególnych Programów Operacyjnych, przedstawicieli gmin, instytucji publicznych, a także mieszkańców i reprezentantów środowiska pozarządowego, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia. Ostatnim etapem prac jest przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych.

 

Z treścią projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2021-2030 można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kartuzach:

https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/kultura-sport-i-strategia/projekt-aktualizacji-strategii-rozwoju-powiatu-kartuskiego-2030-do-konsultacji-spolecznych-

 

Uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2021-2030 można składać w terminie do 22 stycznia br. włącznie. Należy je składać z wykorzystaniem załączonego wzoru formularza– wypełniony dokument należy przesłać na adres: strategia@kartuskipowiat.pl

 

Informujemy, że konsultacje nie przewidują możliwości składania uwag i wniosków do projektu dokumentu anonimowo, dlatego też prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczona na formularzu zgłaszania uwag.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.