2021/02/03

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2021-2030, w terminie od 3 lutego do 3 marca br.

 

Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem planistycznym samorządu powiatowego określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia.

 

Poddany obecnie konsultacjom społecznym projekt aktualizacji Strategii jest odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania. Przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu kartuskiego.

Do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego do roku 2030 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne.

Z treścią projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2021-2030 wraz z uszczegóławiającymi jej zapisy Programami Operacyjnymi 2021-2025 można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Kartuskiego: https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/kultura-sport-i-strategia/projekt-aktualizacji-strategii-rozwoju-powiatu-kartuskiego-2030-do-konsultacji-spolecznych-

 

Uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2021-2030 można składać w terminie do 3 marca br. włącznie. Należy je składać z wykorzystaniem załączonego wzoru formularza– wypełniony dokument należy przesłać na adres: strategia@kartuskipowiat.pl

 

 

Informujemy, że konsultacje nie przewidują możliwości składania uwag i wniosków do projektu dokumentu anonimowo, dlatego też prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na formularzu zgłaszania uwag.

 

 

red. WKPiS

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.