2019/11/26

Zapraszamy na szkolenie dotyczące wypełniania nowych ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu kartuskiego na szkolenie dotyczące wypełniania nowych ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych wprowadzonych rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Nowe wzory zmieniają dotychczasowy sposób rozliczania się z wykonania zadania na potwierdzenie osiągnięcia zaplanowanych w ofercie rezultatów. Ważne jest zatem, aby oferta nie tylko odpowiadała na ogłoszone zadanie i jego cel, ale zaplanowane przez organizacje pozarządowe rezultaty były możliwe do osiągnięcia i udokumentowania.

 

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w godz. 11.00-14.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 w Kartuzach. Aby wziąć w nim udział należy przesłać wypełniony i podpisany zamieszczony poniżej formularz na adres: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy do dnia 3 grudnia 2019 r. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, liczy się zatem kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie jednej osoby z organizacji.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.