2019/10/17

Zapraszamy do konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji społecznych projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Projekt nowego programu powstał po warsztatach z organizacjami społecznymi, które odbyły się w dniu 3 października br.

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego wziął pod uwagę wszystkie propozycje organizacji, które mieszczą się w zadaniach ustawowych Powiatu Kartuskiego. Proponuje także zwiększenie środków finansowych na realizację zadań publicznych o 40 tys. zł. W przyszłym roku planuje się zatem, że organizacje pozarządowe mogą uzyskać w sumie 400 tys. zł na realizację zadań publicznych w formie dotacji celowych. Ponadto zdecydowano o kontynuacji akcji „Zostaw 1 % podatku w powiecie kartuskim”, Festiwalu „Ludzie dla Ludzi”, Kaszubskiej Wigilii i finansowaniu wkładów własnych do projektów zewnętrznych. Zwiększono także środki na realizację szkoleń i poradnictwa doraźnego w zakresie prowadzenia formalno-prawnego organizacji pozarządowych, pisania wniosków o dotacje, prowadzenia księgowości i innego koniecznego wsparcia.

 

Uwagi do projektu można zgłaszać na poniższym formularzu na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy do dnia 31 października 2019 r.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.