2020/09/16

Zakończono remont drogi powiatowej z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Z ponad miesięcznym wyprzedzeniem udało się zakończyć remont odcinka drogi powiatowej nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno w ramach realizacji zadania pn. „Remonty dróg powiatowych nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno oraz 1924G Kiełpino – Pikarnia – poprawa bezpieczeństwa”. Inwestycja ta została zrealizowana z udziałem środków, na które Powiat Kartuski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 101 846,00 zł oraz przyznanej pomocy finansowej przez Gminę Chmielno w wysokości 100 000,00 zł.

Wartość inwestycji wynosi: 1 094 630,96 zł brutto.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS”  Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach.

W ramach prac położono warstwę ścieralną o długości 2,98 km, uregulowano i uzupełniono pobocza, a także wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Dzięki inwestycji na remontowanym odcinku drogi poprawiono równość nawierzchni oraz przyczepność jezdni. Uporządkowano pobocza i zjazdy. Ponadto ulepszono odwodnienie oraz oznakowanie poziome. Działania te mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/fundusz-drog-samorzadowych/remonty-drog-powiatowych-nr-1918g-oraz-1924g-

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.