2020/05/18

Wizyta Wojewody Pomorskiego podczas realizacji inwestycji Powiatu Kartuskiego i podpisanie umowy na kolejne dofinansowanie

W dniu 14 maja 2020 r. na realizowanej przez Powiat Kartuski inwestycji związanej z remontem drogi powiatowej nr 1900G na odcinku Pępowo-Leźno miała miejsce wizyta Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha. Na to zadanie samorząd powiatu pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r., które stanowi 50% wartości inwestycji, w wysokości 711 777,00 zł, zaś wartość umowy na roboty budowlane stanowi kwotę: 1 421 855,06 zł brutto.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma COLAS POLSKA Sp. z o.o.  Zadanie, którego realizacja ma trwać do 30 czerwca 2020 r. polega na remoncie nawierzchni, wzmocnieniu jej trwałości  i uzupełnieniu poboczy w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Podczas wizyty Wojewoda Pomorski podpisał z władzami powiatu Starostą Kartuskim – Bogdanem Łapą oraz Wicestarostą – Piotrem Fikusem kolejną umowę o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remonty dróg powiatowych nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska - Chmielno oraz 1924G Kiełpino - Pikarnia - poprawa bezpieczeństwa”.

Wartość tej inwestycji obejmuje kwotę 3 471 627,00 zł, zaś kwota dofinansowania stanowi wartość 1 735 813,00 zł.

W ramach planowanego remontu  przewidziano między innymi remont nawierzchni dróg na odcinkach o długości:

   2,98 km dla drogi powiatowej nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno,

   3,73 km dla drogi powiatowa nr 1924G relacji Kiełpino – Pikarnia.

Dzięki realizacji zadania na remontowanych odcinkach dróg poprawi się równość nawierzchni i przyczepność jezdni, ponadto ulepszone zostanie odwodnienie oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome. Wszystkie te działania mają zwiększyć bezpieczeństwo  użytkowników  tych dróg. Dodatkowo zaplanowany zakres prac umożliwi uporządkowanie poboczy i zjazdów.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.