2024/06/14

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pragnie poinformować, iż od 01.03.2024 r. przyjmujemy wnioski w ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową)  programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2024 roku !!!

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w terminie do 31.08.2024 r. w celu uzyskania dofinansowania w ramach następujących obszarów:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej
    pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu
    pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
Obszar B - likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
    pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 
    dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
    pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się
    pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
    pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
    pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 
    pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
    pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego    
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20 - pokój 100 lub droga pocztową (decyduje data stempla).
Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58/685 33 20, 684 00 82 w.127 i 128 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.