2020/12/17

Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie o halę sportową

Powiat Kartuski podpisał umowę na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie o halę sportową z łącznikiem - etap II roboty budowlane wykończeniowe”.

Dnia 16.12.2020 roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą ECOZET Sp. z o.o. z Kalisk Kościerskich koło Kościerzyny, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zadanie o nazwie „Rozbudowa istniejącego Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie o halę sportową z łącznikiem - etap II roboty budowlane wykończeniowe”, oferując wykonanie inwestycji za kwotę 4.272.727,77 zł brutto oraz udzieliła 5 lat gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Na początku 2020 roku zakończona została realizacja pierwszego etapu zadania polegającego na realizacji stanu surowego zamkniętego, która została wykonana przez firmę ELWOZ Budownictwo Sp. z o.o. z Miechucina, ze środków własnych Powiatu Kartuskiego. Następnie podjęto starania dla uzyskania dofinasowania dla dokończenia realizacji zadania ze źródeł zewnętrznych dla etapu II tj. robót wykończeniowych. W ramach powyższego udało się uzyskać dofinansowanie dla realizacji zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020, na kwotę 2.076.600,00 zł i na początku listopada 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kartuskim, a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie przedmiotowego zadania, co umożliwiło przeprowadzanie przetargu, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie II etapu realizacji robót budowlanych.

W ramach realizacji II etapu będą realizowane roboty budowlane wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu oraz inne prace niezbędne dla zakończenia zadania i oddania obiektu do użytkowania. Termin realizacji został określony na 8 miesięcy od podpisania umowy, tak by hala sportowa mogła funkcjonować już w sezonie zimowym 2021/2022.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.