2024/07/04

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Gołubie – Szymbark

Informujemy, że dnia 4 lipca 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Gołubie – Szymbark”.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano między innymi: rozbudowę drogi z poszerzeniem istniejącej jezdni i wymianą jej konstrukcji na nową, przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, przebudowę i budowę zatoki autobusowej, poprawę stanu odwodnienia drogi poprzez budowę odcinków kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym oraz przebudowę i budowę rowów drogowych poza terenem zabudowanym, wykonanie urządzeń BRD w tym wysp spowalniających na wlotach do miejscowości, znaków aktywnych i innych, przebudowę istniejących sieci uzbrojeni terenu w miejscach kolidujących z poszerzaną drogą.

Ponadto planowana inwestycyjna ma zapewnić drodze odpowiednią nośność dostosowaną do natężenia ruchu występującego na drodze oraz zapewnić możliwie maksymalny poziom bezpieczeństwa ruchu wszystkim jej użytkownikom, w tym niezmotoryzowanym.

Wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę i z którym zostanie podpisana umowa jest: Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia z ceną 9 745 418,04 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat.

Termin wykonania zamówienia określa się na okres do 25 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy założeniu, że zakończenie całości robót budowlanych i zgłoszenie przez Wykonawcę  gotowości  do odbioru końcowego nastąpi w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego udało się uzyskać Powiatowi Kartuskiemu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 057 950,00 zł. 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.