2024/06/28

Robocze spotkanie przedstawicieli gmin Powiatu Kartuskiego z pracownikami Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach

W dniu 27 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego z pracownikami Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Celem spotkania było wspólne omówienie zagadnień związanych z problematyką organu architektoniczno-budowlanego na etapie postępowań administracyjnych przy wydawaniu pozwoleń na budowę bądź zgłoszeń inwestycji gminnych, jak również konsultacje na inne pokrewne tematy związane ze współpracą Wydziału Budownictwa z samorządami gminnymi.

Spotkanie otworzył Paweł Kowalewski - Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego, który wskazał na konieczność dobrej współpracy pomiędzy gminami a samorządem powiatowym w zakresie inwestycji publicznych, jak również w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych przez mieszkańców. Następnie panel dyskusyjny poprowadziły Panie Ewelina Lewicka - Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Panie Magdalena Chejmanowska i Marta Peplińska - Kierowniczki Referatów.

W trakcie konsultacji wymieniono się spostrzeżeniami, uwagami i pomysłami w celu wypracowania sprawnego procesu administracyjnego w działaniach inwestycyjnych.

Powiat Kartuski jest w czołówce w Polsce pod względem ilości wydawanych decyzji i zaświadczeń. W 2023 r. wydano 1512 pozwoleń na budowę i 3797 zaświadczeń o zgłoszeniu robót budowlanych.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.