2021/08/13

Remont wiaduktu w Niestępowie

11 sierpnia 2021 r. Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Piotr Fikus w imieniu Zarządu Powiatu Kartuskiego podpisali umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1930G Lniska – Niestępowo – (Gdańsk) w miejscowości Niestępowo”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA z siedzibą: ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.

 

Wartość umowy obejmuje kwotę 4 775 904,95 zł brutto. Środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosiły 5 476 955,81 zł brutto. W efekcie rzeczywisty wydatek jest o 701 050,86 zł mniejszy od planowanego.

 

Na realizację tego zadania Powiatowi Kartuskiemu przyznano środki z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. inwestycji w wysokości 2 609 060,00 zł.

 

Termin realizacji przedsięwzięcia przewidziany został na okres 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Zadanie przewiduje rozbiórkę istniejącej konstrukcji obiektu w pełnym zakresie zaś konstrukcja nowego obiektu zaprojektowana została jako jednoprzęsłowa, ramowa, zespolona z wykorzystaniem stalowych belek walcowanych oraz współpracującej płyty żelbetowej.

 

Na obiekcie przewidziano wykonanie jezdni o szerokości pasa ruchu równej 3,0 m oraz obustronnych chodników o szerokościach 1,5 m oraz 2,0 m.

 

Inwestycja ta jest realizacją programu, który ma na celu poprawę niezadowalającego standardu obiektów mostowych i dróg powiatowych służących sprawnemu przemieszczaniu się mieszkańców w swoim regionie. W efekcie wdrożenie zadania przyczyni się również do zwiększenia płynności ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego zarówno w ruchu pieszym jak i kołowym.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.