2021/04/22

Regulamin przyznawania patronatu honorowego oraz uczestnictwa Starosty Kartuskiego w komitecie honorowym.

Patronat Starosty Kartuskiego to forma wyróżnienia ciekawych inicjatyw, przedsięwzięć i wydarzeń, które wzbogacają życie społeczne i kulturalne mieszkańców powiatu kartuskiego. Objęcie patronatem służy propagowaniu godnych poparcia idei, jak również przyczynia się do promocji powiatu oraz kształtowania jego pozytywnego wizerunku.

 

Patronatem mogą być objęte różne formy przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym w szczególności: konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, przeglądy, wystawy, zawody sportowe, turnieje, targi, rajdy turystyczne, festiwale, koncerty, akcje charytatywne, a także inicjatywy społeczne, jak również publikacje (monografie, albumy, itp.) oraz materiały filmowe sprzyjające wykonywaniu zadań Powiatu Kartuskiego oraz realizacji celów ujętych w dokumentach strategicznych samorządu.

 

Zarządzeniem Nr 285/2021 Starosty Kartuskiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku wprowadzono Regulamin przyznawania patronatu honorowego oraz uczestnictwa Starosty Kartuskiego w komitecie honorowym.

 

Regulamin określa zasady:

1) obejmowania przedsięwzięć patronatem honorowym Starosty Kartuskiego;

2) przyjmowania członkostwa Starosty Kartuskiego w komitetach honorowych.

 

W myśl zapisów Regulaminu o patronat ubiegać się mogą organizatorzy konkursów wiedzy, turniejów, przeglądów, wystaw, festiwali oraz imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych lub innych, które sprzyjają w szczególności:

1) promocji powiatu,

2) integracji społeczności lokalnych i regionalnych,

3) pobudzaniu aktywności gospodarczej,

4) rozwojowi sportu, turystyki, kultury i sztuki,

5) polityce społecznej,

6) ochronie środowiska,

7) ochronie zdrowia.

 

W celu uzyskania patronatu Starosty Kartuskiego lub członkostwa w komitecie honorowym organizator zobowiązany jest do przesłania:

1) wniosku o patronat Starosty Kartuskiego lub członkostwo w komitecie honorowym wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu

 

Wymagane dokumenty tj. Regulamin patronatu honorowego oraz uczestnictwa Starosty Kartuskiego w komitecie honorowym  oraz wzór Wniosku o patronat Starosty Kartuskiego dostępne w załączeniu.

 

 

 

red. Wydział EK

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.