2020/07/13

Przywrócenie bezpośredniej obsługi klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kartuskim

Decyzją Zarządu Powiatu Kartuskiego od dnia 13 lipca 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę klientów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kartuskim. Zaleca się jednak, aby w czasie trwania stanu epidemii korzystać z możliwości skorzystania z porady za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, komunikator, wideorozmowa, inne). Rejestracja do punktów odbywa się pod numerem telefonu 536 006 810 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 lub przez e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl (szczegóły w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna).

 

 

Osoby korzystające z pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego są zobowiązane do przestrzegania rygorów organizacyjno-sanitarnych:

1. osoby korzystające z porady i oczekujące na nią są zobowiązane do zakrywania ust i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk,

2. osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką winny mieć nałożoną przyłbicę,

3. przed wejściem do punktu należy zapoznać się z informacjami o obowiązku korzystaniu z płynu dezynfekcyjnego wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk, podstawowych informacji dotyczących możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu COVID-19, numerów telefonów najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego, infolinii NFZ oraz procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19,

4. w lokalu podczas udzielania porady może znajdować się jedynie jedna osoba uprawniona - zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która wcześniej umówiła się na wizytę,

5. podczas wizyty w punkcie osoba uprawniona może korzystać jedynie z własnych niezbędnych jej przedmiotów piśmienniczych i papierniczych (tj. długopisy, notatniki),

6. czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc należy zachować 2 metrowy dystans pomiędzy osobami oczekującymi.

 

 

Jedocześnie informujemy, że od 13 lipca 2020 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żukowie zmienia siedzibę na salę warsztatową w Centrum Kultury w Żukowie przy ul. 3 Maja 9 B. Zmieniają się także godziny pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chmielnie. W poniedziałki punkt będzie czynny w godzinach 14.00-18.00.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.