2020/10/05

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 217/2020 STAROSTY KARTUSKIEGO
z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Żukowo M, gmina Żukowo, powiat kartuski, oznaczonej numerem działki 1208/3 o pow. 0,75 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00003557/3 z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284 i poz. 782) oraz zarządzenia nr 199/12 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, Starosta Kartuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zarządza, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 1208/3 o pow. 0,75 ha, położonej w obrębie Żukowo M, gmina Żukowo, powiat kartuski, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00003557/3.
§ 2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Kartuzach: http://spow.kartuzy.ibip.pl/public oraz na stronie internetowej: http://www.kartuskipowiat.com.pl/, a także w serwisie: www.monitorurzedowy.pl
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA KARTUSKI
/-/ Bogdan Łapa

Pełna treść zarządzenia w załączniku

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.