2020/11/06

Przekazanie sprzętu komputerowego do realizacji nauki zdalnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

W poniedziałek 2 listopada br. w ramach realizacji ostatniego etapu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, który jest współfinansowany ze środków UE oraz ze środków krajowych w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, będących w dyspozycji Wojewody Pomorskiego - wszystkie rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatu kartuskiego odebrały zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarki, tablety, sprzęt audiowizualny niezbędny do realizacji nauki zdalnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Sprzęt został przekazany rodzinom przez Iwonę Formela – etatowego członka Zarządu Powiatu Kartuskiego oraz Grzegorza Mikiciuka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach z zachowaniem wszelkich wymogów obowiązujących w okresie epidemii.


To bardzo istotne i potrzebne wsparcie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów, szczególnie w okresie nauki zdalnej realizowanej przez szkoły.

 

Ponadto w październiku rodziny zastępcze otrzymały środki ochrony indywidualnej w postaci płynów do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych oraz rękawic jednorazowych, zakupionych również w ramach realizacji tego projektu.

 

Dodatkowo wyposażono dwa miejsca kwarantanny dla dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

 

Wartość realizowanego projektu to 645.750,00 zł. Środki na realizację projektu zostały przekazane na rzecz Powiatu Kartuskiego przez Wojewodę Pomorskiego.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.