2020/07/29

Projekt Powiatu Kartuskiego w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców powiatu

Projekt Powiatu Kartuskiego w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców powiatu

 

 

Rozpoczęła się realizacja nowego projektu Powiatu Kartuskiego pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II”, którego partnerami są gminy: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo oraz Chmielno a także Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach.

 

 

Działania zaplanowane w projekcie oraz przewidziane dla jego realizacji założenia zostały przedstawione na spotkaniu Zespołu odpowiadającego za wdrażanie projektu składającego się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz gmin – partnerów tej wspólnej inicjatywy.

 

 

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 187 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Kartuskiego, a także osób z ich otoczenia tj. rodzin.

Dla osób biorących udział w projekcie przewidziany został Koszyk Wsparcia, który obejmować będzie 5 obszarów tj. społeczny, zdrowotny, zawodowy, edukacyjny oraz wsparcie towarzyszące dla otoczenia.

Każda osoba, która zakwalifikuje się do projektu wspólnie z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym oraz psychologiem wypracuje indywidualny Plan Rozwoju Osobistego na postawie którego Uczestnik projektu zostanie skierowany do skorzystania z proponowanych form wsparcia.

 

 

W ramach projektu zaplanowane zostały cztery Ścieżki Aktywizacji:

I Ścieżka Aktywizacji – aktywna integracja o charakterze społecznym obejmuje zajęcia grupowe i indywidualne, wsparcie zdrowotne, aktywizację edukacyjną oraz staże zawodowe;

II Ścieżka Aktywizacji – realizowana w ramach Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach obejmuje wizyty studyjne, zajęcia o charakterze społecznym służące aktywizacji i integracji społecznej oraz zapewnienie opieki nad dziećmi;

III Ścieżka Aktywizacji – zrealizowana zostanie poprzez zajęcia prowadzone w Centrum Integracji Społecznej w Garczu oraz w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach;

IV Ścieżka Aktywizacji – obejmuje zajęcia dla osób niepełnosprawnych prowadzone w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie.

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie skierowane jest dla mieszkańców 5 gmin Powiatu Kartuskiego tj.: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo oraz Chmielno.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji mogą kontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dane kontaktowe zamieszczone są na plakacie opublikowanym poniżej.

 

Rekrutacja potrwa od dnia 15.07.2020 r. do dnia 14.09.2020 r.

 

Szczegóły rekrutacji określa regulamin wraz z załącznikami.

 

W celu pobrania dokumentów rekrutacyjnych należy skorzystać z poniższego linku:

https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/rozwoj-inwestycje/aktywizacja-spoleczno-zawodowa-mieszkancow-powiatu-kartuskiego-edycja-ii/rekrutacja

 

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.