2021/02/12

Projekt pn. „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA”, czyli działania podejmowane przez Powiat Kartuski w zakresie rozwoju usług społecznych

Po podpisaniu przez Powiat Kartuski umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 – Rozwój usług społecznych trwają intensywne działania w zakresie przygotowania tego przedsięwzięcia do wdrażania.

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z wszystkimi gminami Powiatu Kartuskiego oraz Fundacją Słoneczne Wzgórze ze Stężycy, Spółdzielnią Socjalną Bezpieczni Podopieczni z Żukowa i Spółdzielnią Socjalną Pasja z Kartuz na podstawie umowy partnerskiej określającej zadania poszczególnych partnerów. Liderem tego partnerstwa jest Powiat Kartuski.

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 1223 osoby w trzech obszarach.

I OBSZAR – ilość uczestników - 283 seniorów

obejmuje:

- powołanie Powiatowej Rady Seniorów składającej się z przedstawicieli wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego;

- stworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żukowie;

- działania aktywizacyjne obejmujące warsztaty, animację środowiskową i wolontariat

w Klubach Seniora w :

- Gminie Chmielno – 2 Kluby Seniora (Miechucino, Garcz)

- Gminie Somonino – 3 Kluby Seniora (Somonino, Egiertowo, Goręczyno)

- Gminie Sulęczyno – 4 Kluby Seniora (Kistowo, Mściszewice, Węsiory, Sulęczyno);

- mobilne usługi opiekuńcze tj. działania służące poprawie stanu zdrowia;

- usługę wytchnieniową dla opiekunów faktycznych w tym utworzenie mieszkania chronionego w Chmielnie.

 

II OBSZAR – ilość uczestników – 750 osób

ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie społeczne rodzin, dzieci i osób dorosłych z deficytem rozwoju tj. niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami w rozwoju (autyzm) i przewiduje m.in. pomoc terapeutyczną, psychologiczną, socjoterapeutyczną, szkolenia dla opiekunów, weekendowe spotkania rodzinne, turnusy i weekendy wytchnieniowe.

W zakresie tego zadania utworzone zostaną pracownie obejmujące wdrażanie leczenia metodą Tomatisa i Biofeedback, powstanie sala doświadczania świata oraz gabinet sensoryczny.

 

III OBSZAR – ilość uczestników - 200 osób objętych pieczą zastępczą w tym usamodzielnianych

zawiera działania służące przygotowaniu do samodzielnego dorosłego życia poprzez wdrożenie wsparcia oraz działań aktywizacyjno – społecznych i zawodowych obejmujące szkolenia, superwizje, wyjazdy studyjne, kursy i szkolenia zawodowe, działalność Klubu Młodzieżowego, festyny rodzinne.

 

 

Wartość projektu stanowi kwotę 10 170 999,99 zł, w tym dofinansowanie 9 662 449,99 zł.

Okres realizacji projektu przewidziany został do 30.04.2023 r.

 

 

red. Iwona Formela

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.