2020/08/11

Program „Dobry Start

“Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program obejmuje dzieci przebywające w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu Państwa.


Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Pod pojęciem „szkoły” rozumie się szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Kwota 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (w tzw. „zerówce”).

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20.

Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wypełnione wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry start” prosimy dostarczyć za pośrednictwem poczty bądź o umieszczenie w skrzynce znajdującej się w przedsionku wejścia głównego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20. Wnioski przyjmowane są w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada br..

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września br. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej pod nr tel. 58 685 33 20, 684 00 82 wew. 7 lub 108.”

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.