2020/10/08

Powiat Kartuski realizatorem projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

 

 

 

Powiat Kartuski na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim jest realizatorem projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Projekt jest współfinansowany ze środków UE oraz ze środków krajowych w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, będących w dyspozycji Wojewody Pomorskiego.

 

W ramach ww. projektu wsparcie w postaci sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz środki ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni) otrzymają wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu kartuskiego.

W ramach ww. projektu wyposażono również dwa miejsca kwarantanny dla wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

Wartość projektu: 645.750,00 zł

w tym środki z UE: 544.238,00 zł, środki krajowe: 101.512,00 zł.

 

Kartuzy, wrzesień 2020 r.

 

 

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.