2019/10/22

„Powiat Kartuski podpisał kolejną umowę na realizację robót budowlanych związanych z inwestycją drogową dofinansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych”

 

Dnia 21 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, Starosta Kartuski Pan Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Pan Piotr Fikus w obecności Skarbnika Powiatu – Pani Zofii Walkowiak oraz Pani Iwony Formeli – Członka Zarządu Powiatu Kartuskiego podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach na realizację robót budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej nr 1927G Kawle Górne – Czeczewo km 0+000 do 2+162.

 

Zamówienia publicznego udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki na postawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wartość podpisanej umowy wynosi: 1 719 256,53 zł brutto.

Termin realizacji robót budowlanych: do dnia 15 listopada 2019 r.

 

Inwestycja Powiatu Kartuskiego polega na remoncie nawierzchni, wzmocnieniu jej trwałości i uzupełnieniu poboczy, remoncie barier drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi i zminimalizowania negatywnych skutków korzystania ze zdegradowanej krawędzi jezdni oraz jej nawierzchni doprowadzającej do uszkodzenia pojazdów.

 

W ramach planowanej przebudowy przewidziano:

- wykonanie warstwy ścieralnej długości 2162m,

- wyrównanie nawierzchni,

- regulację i uzupełnienia poboczy,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- ustawienie barier długość 240 m.

 

Powiat Kartuski na ww. zadanie o nazwie „Remont drogi powiatowej nr 1927G relacji Czeczewo – Przodkowo – poprawa bezpieczeństwa” pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 939 613,00 zł, podpisując w dniu 17 września 2019 r. umowę z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania. Ostateczna wysokość dofinansowania nie przekroczy 50% rzeczywiście poniesionych przez Powiat Kartuski wydatków związanych z przedmiotową inwestycją.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.