2021/11/17

Powiat kartuski obszarem wysoce zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

W dniu 15 listopada 2021 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach wydał rozporządzenie nr 3/2021 w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z wysokim ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu kartuskiego.

 

Rozporządzenie wprowadza następujące nakazy i zakazy:

 1. zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych,
 2. zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi,
 3. nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa,
 4. zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych, znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z hodowlą drobiu,
 5. zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo,
 6. zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych,
 7. zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu,
 8. nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków,
 9. nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie,
 10. nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób,
 11. nakazuje się posiadaczom drobiu zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii, miejsc ich utrzymywania.

 

Rozporządzenie obowiązuje wszystkich mieszkańców powiatu kartuskiego oraz osoby przebywające czasowo na terenie powiatu do odwołania.

 

W Polsce od 2 listopada br. zwiększa się liczba ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Po potwierdzeniu choroby w stadach wdraża się postępowanie polegające na zabiciu i utylizacji chorych zwierząt. Na terenie przyległym wyznacza się obszary zapowietrzone i zagrożone, co wiąże się z obostrzeniami w przemieszczaniu samego drobiu i produktów oraz innych gatunków zwierząt.

 

Wdrożenie przez wszystkich posiadaczy drobiu koniecznych działań prewencyjnych jest niezwykle ważne. Na terenie naszego powiatu znajduje się znaczna ilość ferm komercyjnych drobiu oraz przedsiębiorstw związanych z chowem i hodowlą drobiu. W przypadku wystąpienia ogniska choroby, nawet w najmniejszym stadzie drobiu (gospodarstwie przyzagrodowym) uciążliwości i restrykcje będą miały ogromne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców, producentów drobiu i jaj a także negatywnie wpłyną na efekty ekonomiczne przedsiębiorstw zajmujących się ubojem, przetwórstwem i eksportem mięsa pochodzącego od drobiu.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach poinformował, że brak zgłoszenia podejrzenia choroby zakaźnej, nie przekazywanie informacji wskazujących na możliwość wystąpienia takiej choroby, a także nie stosowanie się do zapisów rozporządzenia wydanego w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z wysokim ryzykiem wstąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu kartuskiego, zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) jest wykroczeniem i podlega sankcjom administracyjnym.

 

 

info: Wydział ZB

 

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.