2019/10/02

Powiat Kartuski laureatem nagrody Lider e-zdrowia

Powiat Kartuski otrzymał pierwsze miejsce w kategorii powiatów powyżej 120 tysięcy mieszańców w konkursie „Lider e-zdrowia 2019” za promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia oraz mobilizowanie środowiska medycznego do wystawiania e-recept. Konkurs organizowany był przez Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 1 października 2019 r. w Warszawie podczas konferencji „E-zdrowie w Polsce – czas liderów, wyzwań i szans”. Nagrodę z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusza Cieszyńskiego i zastępcy redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej Dominiki Sikory-Malickiej odebrali Starosta Kartuski Bogdan Łapa i Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia Aleksandra Kuczkowska.

 

Głównym kryterium wyboru liderów był procentowy udział liczby wystawionych e-recept w stosunku do wszystkich wystawionych recept – papierowych i elektronicznych. W powiecie kartuskim już połowa ośrodków zdrowia wystawia e-recepty pomimo, że obowiązek ten wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 roku. Starosta Kartuski Bogdan Łapa podczas konferencji podkreślił, że Powiat Kartuski już w 2013 roku przeprowadził kompleksową informatyzację szpitala powiatowego, która kosztowała ponad 6 mln zł, z czego 3,2 mln zł pokryła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W szpitalu działają już usługi wystawiania e-recepty, e-skierowań, Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi i wdrażana jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Ponadto Powiat Kartuski realizuje usługi teleopieki, czyli wsparcia podopiecznych przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, którzy korzystają ze specjalnych urządzeń, dzięki którym w przypadku nagłego złego samopoczucia jednym przyciskiem SOS wzywają pomoc poprzez mobilne centra opieki. Operator centrum po rozpoznaniu dokonuje wyboru jakiego rodzaju pomocy potrzebuje podopieczny i powiadamia osoby z jego najbliższego otoczenia lub wzywa inną konieczną pomoc np. pogotowie.

 

Podczas konferencji zarówno eksperci z zakresu ochrony zdrowia jak i samorządowcy zwrócili uwagę, na konieczność wprowadzania informatyzacji w ochronie zdrowia i przekonywania pacjentów do korzystania z e-usług w tym zakresie.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.