2024/05/23

Postanowienie sądu

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kartuzach, I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 305/23 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcom Sławomirowi Fierke, i Monice Sałek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 (dwóch) groszy tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną łączną zwykłą, ustanowioną na rzecz  na nieruchomości położonej w Goręczynie, gmina Somonino, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00070226/4. Wymieniona kwota ma być wypłacona bezwarunkowo  Rozalii Węsiorównej lub jej następcom prawnym. Wzywa się wierzycielkę lub jej następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 (trzech) lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.