2019/07/29

Podpisano umowę na realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych

Dnia 23 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach Starosta Kartuski -  Bogdan Łapa oraz Wicestarosta - Piotr Fikus w obecności  Skarbnika Powiatu – Zofii Walkowiak, członków Zarządu Powiatu Kartuskiego – Iwony Formela oraz Andrzeja Leyk, a także Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach – Andrzeja Puzdrowskiego, podpisali z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „DROMOS” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Henryka Pietras, umowę na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie  drogi powiatowej nr 1927G Czeczewo – Przodkowo na odcinku w miejscowości Kawle Górne wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1927G i 1416G w Czeczewie.

Wartość podpisanej umowy wynosi: 2 080 403,98 zł brutto.

Termin realizacji umowy: do 30 września 2019 r.

Zadanie polega na przebudowie drogi (wzmocnienie nośności drogi) wraz z budową chodnika długości 992 m przy drodze powiatowej 1927G na odcinku Przodkowo Kawle Górne wraz z budową oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych oraz przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1927G i 1416G na skrzyżowanie typu "małe rondo".

W ramach planowanej przebudowy skrzyżowania przewidziano:

- wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni jezdni dostosowane do obciążenia ruchem KR3,

- budowę wyspy środkowej ronda o średnicy 14 m,

- budowę chodnika,

- budowę wysp dzielących kanalizujących i spowalniających ruch,

- budowę azylu dla pieszych,

- przebudowę zjazdów i skrzyżowań z drogami gminnymi,

- regulację i utwardzenie poboczy,

- budowę elementów poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- budowę przejść dla pieszych dwuetapowych, wraz z wzbudzaną sygnalizacją ostrzegawczą,

- ustawienie balustrady szczeblinkowej oraz słupków przeszkodowych do znaków C-9.

Powiat Kartuski na ww. zadanie pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości 1 379 986,00 zł, podpisując w dniu 24 maja 2019 r. umowę z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania. Ostateczna kwota przyznanych środków nie przekroczy wartości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Powiat Kartuski.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.