2021/06/11

Podpisane umów na remonty dróg powiatowych

Dnia 10 czerwca 2021 r. Wicestarosta Piotr Fikus oraz Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwona Formela w imieniu Zarządu Powiatu Kartuskiego podpisali trzy umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remonty dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Trzy zadania zostaną zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ,,DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy.

 

Zaplanowane działania obejmują następujące odcinki dróg:

 

Zadanie nr 1 – Remont drogi powiatowej nr 1930G (Lniska - Niestępowo - Sulmin) o długości 5,79 km;

Zadanie nr 2 – Remont dróg powiatowych nr 1925G (Wyczechowo - Pstra Suka) o długości 1,9 km i nr 1923G (Ostrzyce - Goręczyno) o długości 3,8 km;

Zadanie nr 3 – Remont dróg powiatowych nr 1907G (Prokowo - Kartuzy) o długości 3,89 km, nr 1416G (Czeczewo - Miszewo) o długości 3,84 km i nr 1905G (Dzierżążno - Dzierżążno Szpital) o długości 0,97 km.

 

W ramach remontu przewidziano między innymi wykonanie warstwy ścieralnej o długości 20,19 km - łącznie dla trzech zadań, regulację i uzupełnienie poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

 

Dzięki realizacji inwestycji na remontowanych odcinkach dróg poprawi się równość nawierzchni oraz przyczepność jezdni. Ponadto ulepszone zostanie odwodnienie oraz oznakowanie poziome. Wszystkie te działania mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników dróg. Dodatkowo zakres prac umożliwi uporządkowanie poboczy i zjazdów.

 

Wartość zawartych Umów wynosi odpowiednio dla:

- Zadania nr 1 – 2 255 246,52 zł brutto;

- Zadania nr 2 – 1 990 296,35 zł brutto;

- Zadania nr 3 – 3 158 344,95 zł brutto.

 

Powiat na przedmiotowe zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 10 378 711,00 zł brutto (dla trzech Zadań). W wyniku złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zaoszczędził środki na łączną wartość 2 974 823,18 zł.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość udzielonego dofinansowania wynosi 5 189 355,00 zł.

 

Zakończenie remontu powyższych odcinków dróg powiatowych przypada na dzień 10 października 2021 r.

 

 

 

red. I. Formela

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.