2022/04/13

Nowa siedziba starostwa coraz bliżej

Powiat kartuski rozstrzygnął przetarg na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po sądzie rejonowym w Kartuzach. Znaleźć się w nim mają wydziały związane z budownictwem, co przyczyni się do zwiększenia komfortu obsługi mieszkańców. W środę 13 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą – firmą Elwoz ze Szklanej. Obiekt zyskać ma historyczny wygląd - jak z 1905 roku.

Do postępowania przetargowego na tę inwestycję stanęły dwie firmy: Ecozet z Kalisk Kościerskich, który zaproponowała wykonanie zadania za kwotę 15 mln 814 tys. zł oraz Elwoz ze Szklanej z niższą ofertą na kwotę 13 mln 986 tys. zł.

Z racji tego, że obie oferty okazały się ostatecznie wyższe niż suma zarezerwowana na ten cel przez Powiat Kartuski, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kartuskiego podjęto decyzję o zwiększeniu środków na ten cel.

Powiat, na wniosek Starosty, pozyskał ten budynek z zasobów Wojewody Pomorskiego. W przebudowanej kamienicy znaleźć się mają Wydziały Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz siedziba Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jak powiedział Starosta Kartuski Bogdan Łapa: „Budynek od początku swego istnienia pełnił funkcje siedziby starostwa. Cieszymy się więc, że historia niejako zatacza koło. Budynek odzyska historyczny wygląd i będzie jednym z ciekawszych obiektów w stolicy Kaszub. Dodatkowo przyspieszy i usprawni załatwianie spraw mieszkańcom miasta i całego powiatu”.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w kwocie 8 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To bezzwrotne wsparcie dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.

W ramach inwestycji planuje się m.in.:

  • rozbudowę budynku na parterze i w części podziemnej,
  • przebudowę istniejącej części budynku,
  • wykonanie robót budowlanych w tym konserwatorskich,
  • roboty budowlane instalacyjne, wykończeniowe i remontowe,
  • roboty ziemne, budowę/przebudowę sieci, zagospodarowanie terenu,
  • inne prace określone w dokumentacji w tym wynikającej z wpisania budynku do Rejestru Zabytków.

 

Przywrócony ma zostać wygląd obiektu z 1905 roku, który znany jest z pocztówek z tego okresu. Przypomnijmy, że od 1876 roku budynek przy ul. Kościuszki przeznaczony był na siedzibę starostwa, po roku 1945 mieściły się tu Prezydia Miejskiej oraz Powiatowej Rady Narodowej, potem, na początku lat 80-tych XX w., był tu również Urząd Stanu Cywilnego, a w części Bank Spółdzielczy. Budynek przy ul. Kościuszki 26 stał się główną siedzibą reaktywowanego w 1986 roku Sądu Rejonowego w Kartuzach i był nią do końca stycznia 2020 roku.

Budynek czek kompleksowy remont wnętrz, w tym wymiana wszystkich instalacji. Przy obiekcie, w miejscu obecnego terenu zielonego, wybudowany zostanie też parking dla 10 pojazdów osobowych wraz ze zjazdem z ulicy Bielińskiego w Kartuzach. Remoncie ulegną chodniki wzdłuż ulicy Bielińskiego, Kościuszki oraz 3 Maja.

Docelowo przedsięwzięcie to z pewnością ułatwi obsługę naszych mieszkańców. Przywróci też do świetności kolejny piękny budynek w samym sercu Kartuz.

Termin realizacji zadania założono na 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.