2021/04/16

Nakazy i zakazy związane z wystąpieniem grypy ptaków w powiecie kartuskim

W dniu 7 kwietnia 2021 r. stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwie komercyjnym w miejscowości Czysta Woda w Gminie Stężyca. W związku z komunikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach przypominamy o przestrzeganiu zasad bioasekuracji na fermach drobiu oraz w gospodarstwach indywidulanych utrzymujących drób oraz bieżącym monitorowaniu ewentualnych zachorowań drobiu. Hodowcy drobiu na całym terenie powiatu kartuskiego powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa, w szczególności:

 

  • Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
  • Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  • Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

 

Niezwłocznie należy zgłaszać do odpowiednich instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz) podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy klinicznie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe, drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

Dodatkowy reżim sanitarny został nałożony na obszar zapowietrzony i zagrożonym wystąpieniem choroby rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 985) oraz rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1342).

 

OBSZAR ZAPOWIETRZONY OBEJMUJE:

- w Gminie Sulęczyno: część administracyjną wsi Węsiory: Borowiec, Czarlino, Węsierka Huta;

- w Gminie Stężyca: Stężycka Huta, Wygoda, Szczudłowo, Żmudowo; Gapowo wraz z integralnymi częściami wsi: Betlejem, Czysta Woda, Szczukowo i Malbork; Niesiołowice wraz z integralnymi częściami wsi: Kukówka, Rzepiska, Pustka; część administracyjna wsi Delowo: Przymuszewo, Pażęce.

Na obszarze zapowietrzonym hodowcy muszą trzymać drób i inne ptaki w odosobnieniu, stosować maty dezynfekcyjne, a także prowadzić wykaz osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa. Muszą także niezwłocznie czyścić i odkażać środki transportu i sprzęt wykorzystywany do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W strefie tej zakazano m.in. wyprowadzania i wprowadzania do gospodarstw drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, transportu mięsa drobiowego z rzeźni, sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych. Obowiązuje także zakaz wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

 

OBSZAR ZAGROŻONY WYSTĄPIENIEM CHOROBY OBEJMUJE

- w Gminie Sulęczyno miejscowości: Ogonki, Zdunowice Duże, Zdunowice, Zdunowice Małe, Ostrowite, Nowy Dwór, Sulęczyno wraz z integralnymi częściami wsi: Sulecki Borek, Zagóry oraz Zimna Góra; Żakowo wraz z integralnymi częściami wsi: Żakówko, Połączyno, Pikowo, Biguszewo, Gagowiec; Podjazy wraz z integralną częścią wsi: Amalka; Mściszewice wraz z integralnymi częściami wsi: Augustowo, Bębny, Gliniewo, Golica, Końska Głowa, Korkowo, Lewinowo, Puck, Skoczkowo, Szerzawa;

- w Gminie Stężyca miejscowości: Łosienice wraz z integralnymi częściami wsi: Dąbrowa, Nowe Łosienice, Łączyno, Stare Łosienice, Nowy Ostrów; Klukowa Huta wraz z integralną częścią wsi: Danachowo; Nowa Wieś wraz z integralną częścią wsi: Dębniak; Kamienica Szlachecka wraz z integralnymi częściami wsi: Bolwerk, Ostrowo, Ameryka, Ławy; Przyrowie, Borucino wraz z integralną częścią wsi: Grodzisko, Kamienny Dół, Dubowo; Zgorzałe, Smokowo wraz z integralną częścią wsi: Uniradze; Gołubie wraz z integralną częścią wsi: Mestwin; Sikorzyno wraz z integralną częścią wsi: Stara Sikorska Huta; Stężyca wraz z integralną częścią wsi: Pypkowo; Delowo wraz z integralnymi częściami wsi: Kucborowo, Śnice, Zdrębowo, Węsiory wraz z integralnymi częściami wsi: Szymanowo, Zarębiska; Żuromino;

- w Gminie Sierakowice: Leszczynki i Szramnica.

Na tym obszarze nakazano czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu, a także stosowanie mat dezynfekcyjnych. Hodowcy nie mogą wprowadzać i wyprowadzać z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii. Bez jego zgody nie mogą również wywozić lub rozrzucać ściółki lub nawozów naturalnych.

 

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.