2019/08/01

Nabór wniosków o dofinansowanie wózków

Ruszyła kolejna edycja programu PFRON pn. "AKTYWNY SAMORZĄD"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że w związku z dalszą realizacją programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” od 1 kwietnia 2019 r. do  31 sierpnia 2019 r. osoby niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu I.

Nowością jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Jednocześnie informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywraca w roku 2019 r. dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym.

 

W ramach Modułu I można uzyskać dofinansowanie w zakresie:


Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu),
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,(dysfunkcja narządu ruchu),
Obszar A Zadanie 3pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
Obszar A Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu),
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja narządu wzroku),
Obszar B Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),
Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka  inwalidzkiego o napędzie ręcznym),
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar C Zadanie 5pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu.

 

W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione oraz zostały poszkodowane w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20 - pokój 105 lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58/685 33 20, 684 00 82 w. 125 i 127 lub na stronie internetowej w zakładce Aktywny Samorząd / wnioski do pobrania.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.