2021/09/16

Kongres Smart Metropolia 2021

6 września już po raz 9. odbył się Kongres Smart Metropolia – w tym roku pod hasłem Inteligentny samorząd. Forum zbiegło się z 10. rocznicą powołania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, co stanowiło doskonałą okazję do podsumowania dekady współpracy między samorządami na Pomorzu oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych polskich metropolii.

 

Smart Metropolia jest największą w Polsce coroczną konferencją poświęconą zagadnieniom współpracy dużych i małych samorządów w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. O wyzwaniach dotyczących życia mieszkańców rozmawiano w gronie ekspertów z zakresu mobilności, dostępności, nowych technologii, e-usług, cyfryzacji, a także działaczy miejskich, naukowców oraz polityków i samorządowców, którzy wdrażają nowoczesne rozwiązania w polskich miastach i wsiach. W programie znalazły się panele inspiracyjne, debaty, wystąpienia oraz posiedzenia komisji senackich i zespołów parlamentarnych ds. metropolii. Dyskutowano o tym, co oznacza mądra polityka państwa wobec metropolii i mniejszych miejscowości oraz jak rząd centralny powinien wspierać współpracę małych i dużych samorządów w rozwiązywaniu problemów ponadlokalnych. Zwieńczeniem kongresu była Gala wręczenia nagród Smart Metropolia. Wyróżnienia trafiły do osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla budowania i promowania idei metropolii.

 

Każdego roku kongres gromadzi kilkaset osób, a jego partnerami są Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) - jedyna prawnie usankcjonowana metropolia w Polsce oraz Unia Metropolii Polskich i Instytut Metropolitalny. Podczas tegorocznego Kongresu, w czasie Walnego Zebrania Członków, podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a samorządami zrzeszonymi w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Konferencja stanowiła dodatkowo okazję do podsumowania dekady funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego, którego członkiem jest także powiat kartuski. Reprezentantem powiatu w Radzie OM-G-G-S, organu, który wytycza i weryfikuje strategiczne kierunki rozwoju Metropolii, jest Starosta Kartuski Bogdan Łapa.

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot działa na rzecz ponad 1,6 mln mieszkańców metropolii w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja. W ramach funduszy europejskich realizuje dla mieszkańców ponad 180 projektów o całkowitej wartości 3,13 mld zł. Niewątpliwą zaletą integracji w ramach współpracy metropolitalnej jest to, że mniejsze samorządy mogą korzystać z wiedzy i doświadczeń tych większych. Pojedyncze samorządy nie zawsze są w stanie skutecznie lobbować za dobrymi rozwiązaniami ustawodawczymi bądź inwestycyjnymi. We wspólnych zespołach roboczych możliwa jest praca chociażby nad uchwałami krajobrazowymi, czy dokonywanie wspólnych zakupów.

 

Realne korzyści ze współpracy w ramach Obszaru Metropolitalnego widać gołym okiem: to m.in. 26 węzłów przesiadkowych, z których połowa już została oddana do użytku, dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych czy kilkanaście zrewitalizowanych dzielnic, również na terenie powiatu kartuskiego w Żukowie i w Kartuzach, to wyremontowane szkoły, przedszkola i budynki mieszkalne, oraz tworzenie równego dostępu do usług społecznych.

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot aktualnie przygotowuje się do nowej perspektywy unijnej z pakietem kolejnych inwestycji dla mieszkańców. Nieustannie zabiega o uchwalenie ustawy metropolitalnej dla Pomorza, dzięki której możliwe będzie nie tylko pozyskanie dodatkowych funduszy, ale także narzędzi prawnych do sprawnej współpracy między samorządami.

 

 

red. Wydział EK

 

 

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.