2020/05/06

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 Uw a g a ! ! !

 

Komunikat

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach oraz
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Szanowni Państwo !!!

 

Od dnia 4 maja 2020 r. uruchamiamy częściową obsługę klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w siedzibie przy ul. Mściwoja II 20.

 

Uwaga!

 

Obsługa dotyczy jedynie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej oraz złożenia wniosków w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydania karty parkingowej.

 

W związku z częściowym wznowieniem bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach ww. dokumenty można jedynie odebrać lub złożyć po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: 58/685-33-20, 58/684-00-82 wew. 6lub tel. kom. 883-321-222.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo klientów i pracowników obsługa będzie odbywała się tylko w wyznaczonym miejscu.

 

Podczas wizyty w Urzędzie konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej, tj. w szczególności zachowanie odstępu od osób min. 2 m., zakrycie nosa i ust, założenie rękawiczek ochronnych, obowiązkowa dezynfekcja rąk. Zwracamy uwagę, że w szczególnych sytuacjach osoby oczekujące na załatwienie swojej sprawy mogą zostać poproszone o poczekanie na zewnątrz budynku.

 

Pomimo wprowadzonych udogodnień, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, przypominamy,
że w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20 - wejście główne (przedsionek) zainstalowano skrzynkę do korespondencji, do której można wrzucać dokumenty, dotyczące spraw pilnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz innych spraw realizowanych przez tut. Centrum. W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw
przy wykorzystaniu operatora pocztowego, e-maila, e-puap.

 

Zalecamy, aby klienci, którzy pragną złożyć uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej do złożonych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, uzupełnienie braków formalnych we wnioskach – wykonywali to za pośrednictwem poczty poprzez e-puap oraz skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do PCPR Kartuzy

 

W dalszym ciągu do odwołania wszelkie zapytania i podania proszę również wysyłać za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem platformy E-PUAP. (poniżej podajemy dane kontaktowe).

 

W przypadku wniosków dotyczących programu „Aktywny samorząd” oraz wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych i wniosków o refundację przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych PFRON za pośrednictwem systemu SOW PFRON lub poczty.

 

To dla nas wszystkich bardzo trudny i wymagający okres, dlatego też mając na uwadze zdrowie naszych klientów oraz pracowników PCPR w Kartuzach prosimy Państwa o zrozumienie
tej wyjątkowej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Prosimy o kontakt pod następującymi telefonami i adresami e-mailowymi lub E-Puap:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20

Tel: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 1

Fax: 58 685-33-20 wew.0

e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej: /pcpr_kartuzy/SkrytkaESP

 

Dział pomocy osobom niepełnosprawnym:

Tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew.2, 3, 4, 5.

Tel. kom.: 883-321-222

e-mail: mariusz.garski@pcprkartuzy.pl

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny: tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 2
  • turnusy rehabilitacyjne: tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 3
  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:
    tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 4
  • Program „Aktywny Samorząd”: tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 5

 

Dział świadczeń i pomocy instytucjonalnej:

Tel: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 7

Tel. kom.: 795-572-311

e-mail: swiadczenia@pcprkartuzy.pl

 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 8

e-mail: zpz@pcprkartuzy.pl

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach

83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20

Tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 6

Tel. kom.: 883-321-222

e-mail: pzoon@pcprkartuzy.pl

 

Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej dla nas i dla Państwa sytuacji.

 

 

Dyrektor PCPR Kartuzy

Grzegorz Mikiciuk /-/

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.